تبلیغات اینترنتیclose
چطور خلاصه‌نويسي کنيم؟ همگام با کنکور


به‌طور کلّي خلاصه‌‌نويسي و يادداشت‌‌برداري به چهار دليل پيشنهاد مي‌شود: اوّلاين که هنگام مطالعه و دقيق‌خواني از اصول مهم به شمار مي‌آيد و در عميق‌ترکردن يادگيري مؤثر است. دوم حجم و زمان مرور کم‌تر شده و امکان مرورهايچندين باره را به شکلي سريع فراهم مي‌‌کند و سوم اگر به شيوه‌اي صحيح انجامگيرد، به هنگام مرور بهتر و مؤثر از خود مطلب مفيد واقع مي‌‌شود و چهارماين امکان را فراهم مي‌کند که تمام مطالب و مباحث مرتبط با يک موضوع را کهدر کتاب درسي، جزوه، کتاب کمک آموزشي و هر منبع ديگري پراکنده باشد را دريک جا جمع‌‌آوري کرده و از پراکنده‌خواني جلوگيري نمود.

ابزار کار

خلاصه‌نويسي علاوه بر ابزارهاي رايجي که هنگام مطالعه داريد، تنها يک ابزار مجزا لازم دارد و آن هم دفترچه‌ي يادداشت مي‌باشد.ازخلاصه‌‌نويسي در برگه‌هاي پراکنده و بدون صحافي خودداري نماييد؛ چرا که باگذر زمان حجم يادداشت‌ها افزايش خواهد يافت و ترتيب آن‌ها به‌هم خواهد خوردکه يافتن و مرتّب نمودن آن‌ها، زمان و انرژي زيادي مي‌طلبد و کاري خسته کنندهاست.مي‌توانيد از يک سر رسيد قديمي يا دفترچه‌ي يادداشت با اندازه‌ي مناسب براي اين منظور استفاده کنيد.

روش‌هاي مختلف

آن‌چه که ما با عنوان کلّي خلاصه‌‌نويسي از آن ياد مي‌کنيم، شامل فنون مختلف يادداشت‌‌برداري، حاشيه‌نويسي، خط‌کشي زير جملات،دسته‌بندي و علامت‌گذاري مي‌شود که در ادامه به توضيح در مورد آن‌ها کدامخواهيم پرداخت.

به‌طور کلّي خلاصه‌‌نويسي و يادداشت‌‌برداري به چهار دليل پيشنهادمي‌شود: اوّل اين‌که هنگام مطالعه و دقيق‌خواني از اصول مهم به‌شمار مي‌آيد ودر عميق‌تر کردن يادگيري مؤثر است. دوم حجم و زمان مرور کم‌تر شده و امکانمرورهاي چندين باره را به شکلي سريع فراهم مي‌‌کند و سوم اگر به شيوه‌ايصحيح انجام گيرد، به هنگام مرور بهتر و مؤثّر از خود مطلب مفيد واقع مي‌‌شود وچهارم اين امکان را فراهم مي‌کند که تمام مطالب و مباحث مرتبط با يک موضوع که در کتاب درسي، جزوه، کتاب کمک آموزشي و هر منبع ديگري پراکنده باشدرا در يک جا جمع‌‌آوري کرده و از پراکنده‌خواني جلوگيري شود.

علامت‌گذاري و خط کشي زير جملات

بهترين فن مطالعه،درگير شدن با مطلب يا به اصلاح مطالعه‌ي فعّال مي‌باشد. علامت‌گذاري سريع‌ترينروش براي مطالعه‌ي فعّال بوده و البته نکات مهم را نيز مشخّص مي‌کند. زماني کهمطلبي را مطالعه مي‌کنيد، جايي که برايتان سؤال باقي مي‌‌ماند و مطلب راکامل متوجّه نمي‌‌شويد، از علامت سؤال (؟) استفاده نمائيد و کنار آن مطلبعلامت بزنيد. هرجا احساس نموديد منطقه‌ي سؤال‌خيز بوده و به نکته‌ي خطرناکياشاره شده است، علامت خطر (!) و جايي که به يک کلمه يا عبارت کليدي برخورديد،دور آن خط بکشيد، پاراگراف‌هاي مهم را با علامت ضربدر (*) مشخّص کنيد. به‌طور کلّي هنگام مطالعه استفاده از علامت‌گذاري سرآغاز خوبي براي مطالعه‌يدقيق و فعّال مي‌باشد. فراموش نکنيد که اين کار را با مداد انجام دهيد چراکه ممکن است با پيشروي در مطالعه‌تان متوجّه شويد علامت قبلي اشتباه بوده ونياز به تغيير داشته باشد. دقّت داشته باشيد که شلوغ کاري نکنيد و در استفادهاز علامت‌‌ها و انتخاب جملاتي که خط‌کشي مي‌‌شوند، زياده‌‌روي نکنيد؛ چرا کهدر مطالعه‌هاي آتي حوصله‌‌تان سر مي‌رود.

حاشيهنويسي

هر مطلبي که نوشته مي‌‌شود، با هدف انتقال يک سري مطالبجديد و مهم به مخاطب مي‌‌باشد و براي اين‌که اين انتقال به نحوي مطلوب وماندگار صورت پذيرد، شرح و بسط و مثال و داستان‌هايي به آن مطلب جديد واصلي اضافه مي‌شود. به عنوان مثال ساختار يک پاراگراف براي توضيح يک جمله‌يکليدي است که به‌طور معمول اوّلين يا آخرين جمله‌ي آن پاراگراف را تشکيلمي‌دهد. دومين قدم در راه خلاصه‌‌نويسي اين است که کليدي‌ترين جمله‌ي هرپاراگراف را استخراج کرده به زبان خودتان در حاشيه‌ي کتاب يا جزوه يادداشتکنيد. در پايان هر پاراگراف از خودتان بپرسيد اين پاراگراف قصد داشت چهمطلبي را به من بياموزد و آن را در يک جمله و با زبان خودتان، نه کتابيبيان کرده و يادداشت نماييد. به علاوه مي‌توانيد سؤال، انتقاد و يا هر مطلبديگري را که مربوط به همان موضوع باشد و در جاي ديگري خوانده‌ايد راحاشيه‌نويسي کنيد. اين فرآيند به تمرکز فکر، دقّت، حفظ و يادگيري بهتر کمکمي‌کند.


يادداشت‌برداري

اصلي‌‌ترين نوع خلاصه‌‌نويسي، يادداشت‌‌برداري مي‌‌باشدکه عبارت است از برداشت کليدي‌‌ترين مفاهيم هر مطلب و ثبت آن در دفترچه‌ايجداگانه به شيوه‌اي خاص که در مرورهاي آتي کارايي داشته باشد.

دو ويژگي مهم

هر برگه‌ي يادداشت‌‌برداري شده، بايد داراي دو ويژگي مهم باشد.اوّل اين‌که بايد خلاصه و کليدي باشد.يعني آن‌چه که يادداشت مي‌کنيد، بايد حجمي بسيار کم‌تر از آن‌چه که در متناصلي موجود است، داشته باشد. عدّه‌اي هر خطّ متن را مهم تلقي مي‌کنند و همه رايادداشت مي‌کنند. اين کار هيچ خاصيّتي ندارد و از فوايدي که برايخلاصه‌نويسي برشمرديم بهره‌اي نخواهد داشت.دومين ويژگي يادداشت‌برداري تداعي‌گر بودن يادداشت‌‌هاست؛ يعني همه‌ي آن‌چه را که پاراگراف و متنقصد انتقال آن را داشت، به شما انتقال داده و يادآوري مي‌‌نمايد.به بيان ساده يادداشت‌‌ها بايد مفيد امّا مختصر باشند.

نويسنده : نغمه پويان جم

منبع : سايت تبيان

صفحه قبل صفحه بعد
نظر شما
نام : *
پست الکترونیک :
وب سایت/بلاگ :
*
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O @};-
:B /:) =D> :S
کد امنیتی : *


برچسب ها: خلاصه نویسی,
موضوع : مشاوره,خلاصه نویسی, | لينك ثابت